Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Fotoreportáž

Zahájení konference za přítomnosti předsedy z. s. Pro náš dům Ing. Petra Němce, generálních partnerů konference a radního JMK.
Na 150 posluchačů sedělo v sále a pozorně poslouchalo celkem 18 přednášek během dvou dnů.
 
Organizační dvojka, Petr a Vlaďa, kteří se starali o hladký průběh konference
 
 Na konci každého přednáškového bloku se diskutovalo nad vybranými tématy.
 
V druhém dnu zazněla přednáška Centra pro regionální rozvoj, která představovala aktuální dotační možnosti pro bytové domy.
 
Zájem vzbudila přednáška i kapitána hasičských záchranných sborů JMK na téma Riziko vzniku požáru v bytových domech.
 
Ministerstvo vnitra představilo na konferenci nový projekt "Domovník - preventista", který slouží jako účinný nástroj prevence kriminality.
 
Konferenci uzavřel ředitel z. s. Pro náš dům Vladislav Hrdlička přednáškou na téma Odpovědnost člena statutárního orgánu a rozproudil tak debatu v sále.
 
 Závěrečný diskusní blok uzavřel druhý den konference.
 
Mezi oběma konferenčními dny proběhl společenský večer, v rámci kterého byli oceněni partneři, kteří dlouhodobě spolupracují se z. s. Pro náš dům a přispívají k vyšší míře vzdělanosti zástupců bytových domů.
 
 Na pozorné posluchače konference čekal za odměnu bohatý raut.
 
 Všichni si pochutnali na výborné kuchyni hotelu Holiday Inn.
 
Účastnici ani po celém dni, kdy poslouchali přednášky, nebyli unaveni a dobře se bavili.
 
Přednášející se také účastnili společenského večeru, na kterém doznívaly dotazy z prvního konferenčního dne.
 
 Bavil si i organizační tým z.s. Pro náš dům.